VORES SPECIALER OMFATTER

STRAFFULDBYRDELSE


Når du får din dom, er det som regel desværre også det tidspunkt, hvor du mister kontakten til din forsvarsadvokat. Du skal nemlig begynde at afsone, og her er det vigtigt, at du kan navigere i fængselssystemet og forstår dine rettigheder. 


Hvis du skal afsone en dom under 5 år, vil du som hovedregel blive sendt til et åbent fængsel, mens du vil blive sendt til et lukket fængsel, hvis din dom er over 5 år. Hvis det findes ubetænkeligt, kan du dog stadig sendes til et åbent fængsel, selvom din dom er over 5 år.


Straffe med op til 6 måneders fængsel kan afsones med fodlænke.


Dommens længde har betydning for, hvornår du kan begynde på dit udgangsforløb, og om udgangen skal være ledsaget eller uledsaget. 

  FAMILIERET


  Brud på familien er en svær tid for dig som forælder, men også for de børn, der er involverede. Forældremyndighed, bopæl og samvær er tre forskellige juridiske begreber, og har forskellige retsvirkninger.


  Samvær er retten til at se barnet, til den forælder, der ikke bor med barnet og giver samværsforælderen begrænsede beføjelser i barnets dagligdag. Bopælsforælder er den forælder, der har folkeregisteradresse for barnet, og giver denne en række beføjelser i barnets dagligdag. Forældremyndighed giver begge forældre retten til at bestemme de store beslutninger i barnets liv, Udgangspunktet er, at selvom forældrene går fra hinanden, er der fælles forældremyndighed, uanset, om man er samværs - eller bopælsforælder. 


  I høj konflikt familier er det oftest nødvendigt at starte en sag i Familieretshuset, hvorimod det altid kan være en god idé at indgå en aftale om samvær, bopæl eller forældremyndighed i familier med lav konflikt.


  VORES PROCES

  01.


  Gratis sagsvurdering


  Ved hjælp af vores formular kan du sende en kort beskrivelse af sagen, juraen og retsområdet og vi gennemgår henvendelsen indenfor almindelige kontortider, dog senest indenfor tre hverdage.


  02.


  Vurdering og tilbud


  Vi foretager en vurdering af din sag,  og dine muligheder og sender en uforpligtende sagsvurdering ledsaget af et tilbud. Vi tager forbehold om at afvise sager, der ikke er omfattet af vores kompetencer.


  03.


  Fuldmagt


  Når aftalen er indgået, og eventuelet aconto beløb er indbetalt, vil der blive fremsendt en fuldmagt til underskrift, således, at du er sikret repræsentation af os og kan til enhver tid tilbagekalde den.


  04.


  Opstart af sag


  Vi retter henvendelse til de respektive myndigheder, eller opstarter de påkrævede sager og fremsender hertil fuldmagten. Du vil løbende få en opdatering om din sag og vil inddrages i fornødent omfang.


  unsplash