STRAFFULDBYRDELSE

AFSONING PÅBEGYNDER


Når du får din dom, er det som regel desværre også det tidspunkt, hvor du mister kontakten til din forsvarsadvokat. Du skal nemlig begynde at afsone, og her er det vigtigt, at du kan navigere i fængselssystemet og forstå dine rettigheder. 


Hvis du skal afsone en dom under 5 år, vil du som hovedregel blive sendt til et åbent fængsel, mens du vil blive sendt til et lukket fængsel, hvis din dom er over 5 år. Hvis det findes ubetænkeligt, kan du dog stadig sendes til et åbent fængsel, selvom din dom er over 5 år.


Straffe med op til 6 måneders fængsel kan afsones med fodlænke.


Dommens længde har også betydning for, hvornår du kan begynde på dit udgangsforløb, og om udgangen skal være ledsaget eller uledsaget, læs mere om udgang herunder. 

  UNDER AFSONING


  Alt afhængig af, om du bliver overført til afsoning i et lukket eller åbent fængsel, har du en række muligheder og rettigheder. I et lukket fængsel kan du bruge såkaldte "mønttelefoner", hvor du bliver takseret i minuttet, og samtalerne bliver optaget og opbevaret hos Kriminalforsorgen i 6 måneder. I åbne fængsler, har du mulighed for at leje en telefon, der er fastklemt i din celle. Du afholder selv udgifterne til denne telefon. 


  UNDER AFSONING


  Alt afhængig af


  OVERFØRSEL MELLEM FÆNGSLER


  Alt afhængig af


  PRØVELØSLADELSE


  Alt afhængig af


  BESØG  TIL DIG, DER ER PÅRØRENDE


  Alt afhængig af


  unsplash